İngilizce Dilko'da öğrenilir / SINCE 1977
LYS 5 Kursu

Dilko LYS 5 İngilizce Kurs Programı

Program, okullarında Yabancı Dil Alanı seçmiş öğrencilerin, İngilizce seviyelerine göre tüm ihtiyaçlarını belirli bir sistem içinde giderecek şekilde hazırlanmıştır. Amaç, öğrencinin okul ve sınavlara yönelik İngilizce dersiyle ilgili eksiklerini tamamlamaktır. Dilko LYS 5 İngilizce Kurs Programı’na katılan 12. sınıf öğrencileri 300 saat, 11. Sınıf öğrencileri ise 200 saat İngilizce dersi görecektir. Dilko yayın kurulu tarafından hazırlanan ve içerisinde 17.000’den fazla sorunun bulunduğu yayın setini kullandığımız programımızı 4 ana başlığa ayırabiliriz:

1. Dilbilgisi Çalışmaları
Alıştırma kağıtları, yaprak testler, dilbilgisi konu anlatım kitabı ve soru bankalarıyla desteklenen dilbilgisi çalışmalarımızda, İngilizce dilindeki tüm dilbilgisi konuları detaylı olarak incelenmekte ve öğrencilerin performanslarını en üst seviyeye çıkarmalarına imkan verecek şekilde ve sayıda alıştırma ve soru çözümü yapılmaktadır.

2. Kelime Çalışmaları
İleri düzeyde dil hakimiyetine ulaşabilmek için, öğrencilerin, girdikleri sınavlardaki kelime sorularını çözebilecek ve okudukları metinleri rahatlıkla anlayabilmelerini mümkün kılacak kadar kelime bilgisine sahip olmaları gerekir. Dilko LYS 5 İngilizce Kurs Programı içinde yapılan çalışmalarla öğrencilerimizin 5000 kelimeyi etkin şekilde kullanabilecek seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır. Titizlikle seçilmiş kelime listeleri üzerinden yapılan çalışmalarda, öğrenciler kelime alıştırma kitapları, kelime testleri, örnek cümle ve anlamların verildiği özel hazırlanmış sözlükler ve kelime çalışma derslerinde öğretilen kelime çalışma yöntemleriyle hedeflenen sayıda kelimeyi öğrenebilmektedirler.

3. Soru Tiplerine Yönelik Çalışmalar
Dilbilgisi ve kelime çalışmalarında belli bir seviyeye gelmiş öğrencilerin, girecekleri sınavda sorulan soru tipleriyle ilgili yeterince çalışma yapmış olmaları ve gerekli soru çözme tekniklerine sahip olmaları son derece önemlidir. Dilko LYS 5 İngilizce Kurs Programı içinde soru tiplerine yönelik yaprak testler ve soru bankaları kullanılarak gerekli soru çözme teknikleri öğrencilere öğretilmektedir.

4. Deneme Sınavları Çözümü
Dilbilgisi ve kelime çalışmalarıyla İngilizce seviyesini; soru tiplerine yönelik çalışmalar ile soru çözüm tekniklerini geliştirmekte olan öğrencilerin, girecekleri sınava denk hazırlanmış ve benzer koşullarda uygulanan deneme sınavları ile de sınav pratiklerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu ihtiyacı giderebilmek için, Dilko LYS 5 İngilizce Kurs Programı içinde 12. sınıf öğrencilerimiz 25 adet, 11. sınıf öğrencilerimiz 15 adet deneme sınavına girecektir.


LYS 5 Kitaplar


YGS Destek Paketi

Yabancı Dil Alanından sınava girecek öğrencilerin YGS’ye çalışmalarına destek olacak şekilde toplam 300 saatlik ders videolarının ve on-line derslerin bulunduğu YGS çalışma setinden öğrencilerimizin faydalanma imkanı bulunmaktadır. Bu program içinde öğrencilere konu anlatımlı kitapların, soru bankalarının ve deneme sınavlarının bulunduğu kapsamlı bir YGS
yayın seti de verilecektir.

e-dilkoDilko LYS 5 İngilizce Kurs Programı’na katılan öğrencilerimiz, e-dilko olarak adlandırılan Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi ile çalışma fırsatı bulacaklardır. E-dilko sistemi içinde öğrenciler, öğretmenleri ile mesajlaşabilir, doküman paylaşımında bulunabilir ve video destek derslerini izleyebilir. Ayrıca sistem içinde deneme sınavı uygulamaları, kurumsal duyurulara ve öğrenciler ile ilgili raporlara ulaşabilme gibi farklı seçenekler de bulunmaktadır.
Gerek YGS destek paketi içindeki canlı dersler, gerekse İngilizce Kurs Programı bünyesinde yapılacak canlı ek dersler e-dilko platformu üzerinden yürütülecektir.

...

Veli ile etkin ve verimli iletişim yaklaşımı KIT approach

Dilko LYS 5 İngilizce Kurs Programı’na katılan öğrencilerimiz, KIT approach* olarak adlandırdığımız etkin rehberlik hizmetlerinden faydalanacaklardır. Geleneksel rehberlik hizmetlerine ek olarak, öğrencinin akademik hayatında karşılaştığı tüm süreçler ile ilgilenen ve öğrenciyi kişisel özellikleri ve tutumları ile de tanımayı amaçlayan bu yaklaşım ile beraber, her öğretmen, rehberlik biriminin bir üyesi olarak hareket eder. Her sınıfın bir danışman öğretmeni vardır. Öğretmenler, öğrenciyi gözler, takip eder ve rehberlik birimi ile bilgilerini paylaşır. Öğrencinin akademik başarısı dışında, bireysel özellikleri, kişiliğinin güçlü veya gelişmeye açık yönleri, toplumsal ilişkilerdeki davranış şekilleri yakından takip edilir ve hem öğrenci hem aile ile güçlü bir iletişim ağı kurularak süreç içinde devamlı olarak değerlendirilir. Veliler, rehber öğretmenlere ve öğrencinin danışman öğretmenine kendilerine özel tahsis edilmiş bir telefon hattından istedikleri an ulaşabilirler.

*KIT İngilizce’de iletişim içinde olmak anlamına gelen keep in touch ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Approach ise yaklaşım anlamına gelir.

YDA Programı

LYS 5 Rehberlik - Yararlı Makaleler

Zaman Yönetimi
Sınav Stratejileri
Sınav Kaygısı
Kelime Çalışma Teknikleri
Nasıl Ders Çalışılır?
Neden Dil Alanı ?
Asla Geç Değildir
Ders Çalışmak İs-te-mi-yo-rum
Cumhuriyet Meydanı Hatboyu Cad. No:16 - Bakırköy-İstanbul
Kids - Temel Lise Tel: (0212) 570 95 45 / İngilizce Kursu Tel: (0212) 570 12 70 Faks: (0212) 572 21 44
Kids: 0542 597 80 07 / İngilizce Kursu: 0542 597 80 03 / Temel Lise: 0542 597 80 01